Овој домен е регистриран во МКхост

Дали си регистрант на овој домен?

Клик на линкот подолу за најава


Секој регистриран домен е подесен на одредени ДНС сервери, т.н. именски опслужувачи. Овие ДНС сервери, првично се поставени при процесот на регистрација. Во моментот, овој домен ги користи стандардните именски опслужувачи од МКхост: dns1.mk-host.mk и dns2.mk-host.mk

За да се променат главните ДНС сервери за доменот, потребно е најава на Корисничкиот портал и навигација кон делот од менито: “Домени“, потоа се избира доменот за кој сакаме да ги промениме ДНС серверите и кликаме на опцијата: “Конфигурации” или “Промени опслужувачи“.

Секогаш кога се регистрира нов домен преку МКхост, корисникот автоматски добива бесплатен пристап до функционалност која се вика ДНС ЗОНА, односно DNS ZONE. Најчеста употреба е кога сакаме да подесиме одреден домен да насочува кон одреден сервер, со тоа што ќе ја поставиме IP адресата на серверот како A тип на ДНС запис, или доколку сакаме да ги промениме емаил серверите за доменот.

Сето ова го правиме преку едитирање на ДНС зоната за доменот. За да се управува со ДНС зоната за доменот, потребно е најава на Корисничкиот портал и навигација кон делот од менито: “Домени“, потоа се избира доменот за кој сакаме да ги промениме ДНС записите и кликаме на опцијата: “ДНС ЗОНА”

Хостирај веб сајт во МКхост

Basic

Одличен за мал и почетен веб сајт.

мкд 2439/годишно *

+ 10% попуст на нов домен*  Хостирање на 1 веб сајт

  2 GB Простор

  100 GB Трансфер

  1 parked домен

  Неограничен број на емаил адреси

  Неограничен број на бази

Ново

Regular

Хостирање на повеќе сајтови.

мкд 4999 /годишно *

+ 50% попуст на нов домен*  Хостирање на 5 веб сајтови

  10 GB Простор

  500 GB Трансфер

  5 parked домени

  5 addon домени

  Неограничен број на емаил адреси

Power

Погоден за големи сајтови.

мкд 7999 /годишно *

+ бесплатен домен*  Хостирање на 10 веб сајтови

  30 GB Простор

  700 GB Трансфер

  10 parked домеини

  10 addon домени

  Неограничен број на емаил адреси

Basic

Одличен за мал и почетен веб сајт.

мкд 2439 /годишно *

+ 10% попуст на нов домен*  Хостирање на 1 веб сајт

  2 GB Простор

  100 GB Трансфер

  1 parked домен

  Неограничен број на емаил адреси

  Неограничен број на бази

Ново

Regular

Хостирање на повеќе сајтови.

мкд 4999 /годишно *

+ 50% of domain registration *  Хостирање на 5 веб сајтови

  10 GB Простор

  500 GB Трансфер

  5 parked домени

  5 addon домени

  Неограничен број на емаил адреси

Power

Погоден за големи сајтови.

мкд 7999 /годишно *

+ бесплатен домен*  Хостирање на 10 веб сајтови

  30 GB Простор

  700 GB Трансфер

  10 parked домеини

  10 addon домени

  Неограничен број на емаил адреси

Регистрирај домен

.mk 999МКД | .com 999МКД | .com.mk 999МКД | .net 999МКД | .info 999МКД | .edu.mk 999МКД | .org 999МКД
.mk 999МКД
|
.com 999МКД
|
.com.mk 999МКД
|
.net 999МКД